صنايع دستی و قلمزنی اصفهان بوعلی

تلفن تماس :                                                        

 09139020610 - 09355563003                                                         

WWW.ESFAHANBOOALI.COM  

 
 
 

 

اقلام موجود صنايع دستي استاد بوعلي ، قلمزني از نوع تراش و قلم گيري بدون چرمه و كپي با ترسيم مي باشد كه برروي برنز معروف به برنج و مس از سالهاي 1320 الي 1352 بر روي آنها كار شده است اندازه هايي از 10 سانتي بشقاب تا سيني 120 سانتي گرد و سيني هاي مستطيلي كوچك و بزرگ و گلدان مي باشد نقشهاي آن از ترنج و كنگره و اسليمي تا مرغ و طاووس و دهانه محراب و بته جغه اي كه در بعضي اقلام از تمام نقشها استفاده شده است.